Publication «Летопись жизни и творчества Ф.М. Достоевского. Т. 1»

Year of publishing:
1999
Place of publication:
Санкт-Петербург
Publishing house:
Акад. проект
Pages:
545
Publication Language:
Russian
Scientific topics
  • 17.09.91 History of literature of individual countries and peoples
Full text:
Bibliographic Description:
Летопись жизни и творчества Ф.М. Достоевского, 1821–1881 : в 3 т. / [Ин-т рус. лит. (Пушк. Дом) Рос. акад. наук ; ред. Н.Ф. Буданова, Г.М. Фридлендер]. – СПб. : Акад. проект, 1999. – Т. 1 : 1821–1864 / [сост.: И.Д. Якубович и Т.И. Орнатская]. – 530, [6] с. : портр. – Библиогр.: с. 501–505 и в подстроч. примеч. – Указ. имен: с. 506–525. – Указ. произведений: с. 526–530.