Publication «Летопись жизни и творчества Ф.М. Достоевского. Т. 3»

Year of publishing:
1999
Place of publication:
Санкт-Петербург
Publishing house:
Акад. проект
Pages:
616
Publication Language:
Russian
Scientific topics
  • 17.09.91 History of literature of individual countries and peoples
Full text:
Bibliographic Description:
Летопись жизни и творчества Ф.М. Достоевского, 1821–1881 : в 3 т. / [Ин-т рус. лит. (Пушк. Дом) Рос. акад. наук ; ред. Н.Ф. Буданова, Г.М. Фридлендер]. – СПб. : Акад. проект, 1999. – Т. 3 : 1875–1881 / [сост.: А.В. Архипова и др.]. – 614 с. – Указ. имен: с. 577–610. – Указ. произведений: с. 611–612.